Nhân viên lái xe
(21.08.2019)
hân viên lái xe
Nhân viên giao hàng
(17.08.2019)
Nhân viên giao hàng
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
(27.05.2019)
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
(27.05.2019)
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
Thu nhập từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng
12