Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
(27.05.2019)
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
(27.05.2019)
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
Thu nhập từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng
Nhân viên giao hàng
(26.04.2019)
Nhân viên giao hàng - trình độ trung cấp không phân biệt ngành nghề

Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
(31.01.2019)
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
12