Nhân viên giao hàng
(26.04.2019)
Nhân viên giao hàng - trình độ trung cấp không phân biệt ngành nghề

Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
(31.01.2019)
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
Giám sát kinh doanh (mảng Thú y)
(17.01.2019)
Số lượng tuyển: 10
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học, ưu tiên chuyên ngành Thú Y/ Chăn nuôi/ Thủy sản
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
(17.01.2019)
Số lượng tuyển: 5
Thu nhập từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng
12