Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
(31.01.2019)
Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Tây
Giám sát kinh doanh (mảng Thú y)
(17.01.2019)
Số lượng tuyển: 10
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học, ưu tiên chuyên ngành Thú Y/ Chăn nuôi/ Thủy sản
Giám sát kinh doanh (mảng Thủy sản)
(17.01.2019)
Số lượng tuyển: 5
Thu nhập từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng
Chính sách đãi ngộ
(11.08.2014)
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu đều chú trọng phát triển chiến lược nhân sự cạnh tranh và sáng tạo để thu hút nguồn nhân lực giỏi trên thị trường. Có thể nói, lương và chế độ đãi ngộ tốt...
12