tin ngành

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt thịt theo chuỗi giá trị

Ngày 12&13/04/2022, tại huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Mavin đã phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision) tổ chức Chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt cho hơn 100 hộ dân nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn.Cán bộ kỹ thuật Mavin tư vấn về quy trình chăn nuôi vịt siêu nạc cho các hộ nghèo và đội ngũ thú y cơ sở của Thường Xuân

Bên cạnh tập huấn, đào tạo quy trình chăn nuôi, phối trộn thức ăn, cán bộ kỹ thuật của Mavin Duckfarm cũng đã khảo sát thực tế một số hộ dân để đánh giá điều kiện chăn nuôi, tư vấn xây dựng chuồng nuôi, máng uống, máng ăn... Trong quá trình chăn nuôi cũng sẽ có sự đồng hành, giám sát, tư vấn kịp thời từ đội ngũ kỹ thuật của Mavin Duckfarm cho tới khi xuất bán.

Cán bộ kỹ thuật khảo sát điều kiện chuồng trại thực tế của các hộ dân và tư vấn cách điều chỉnh phù hợp với chăn nuôi an toàn sinh học 

Chương trình tập huấn nằm trong Dự án hỗ trợ sinh kế của Tập đoàn Mavin phối hợp với World Vision Việt Nam thực hiện trong 3 năm 2022 - 2024 nhằm giúp nông dân nghèo làm chủ nghề chăn nuôi vịt, tiếp cận quy trình chăn nuôi hiệu quả theo chuỗi giá trị, cải thiện kinh tế hộ gia đình.

Quay lại trang tin tức