tin nội bộ

Đào tạo chuyên sâu về Bộ bảo vệ 3 lớp cho cán bộ kinh doanh

Ngày 21 và 22/2/2020, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – Cailayvetco đã tham dự khóa đào tạo về Bộ bảo vệ 3 lớp của Tập đoàn Mavin tại Nhà máy Đồng Tháp.

Các nội dung trong chương trình đào tạo:

1. Phương án xử lý sau dịch ASF và hướng dẫn tái đàn

2. Giới thiệu bộ bảo vệ 3 lớp (sản phẩm Thú y: CL-Tylva 50, Glucanvita, Formavet)

3. Dinh dưỡng cám heo

4. Chương trình Tái đàn thành công cùng Mavin

Bên cạnh chương trình đào tạo, các cán bộ còn được tham gia các chương trình giao lưu gắn kết tinh thần đồng đội gồm: giao lưu đá bóng, tiệc giao lưu đoàn công tác tổ chức ngay trong khuôn viên Nhà máy Đồng Tháp (MDT).

Chương trình đã thành công tốt đẹp cùng với sự lĩnh hội, vận dụng kiến thức và kỹ năng tốt nhất mà Cán bộ KD Cailayvetco đã được đào tạo vào thực tế công tác, đặc biệt là hiệu quả của Bộ bảo vệ 3 lớp hỗ trợ khách hàng tái đàn thành công!

Quay lại trang tin tức