tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng nay, ngày 16/04/2022, Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, đại diện các phòng ban của công ty cùng các cổ đông, đối tác chiến lược,…