tin nội bộ

Tập huấn an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động

Ngày 23/04/2022, Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy - MEKOVET đã tổ chức khóa tập huấn kiến thức an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và cán bộ quản lý với sự hợp tác, hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ lao động.  Ngoài việc nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn lao động, MEKOVET còn hướng đến việc thực hiện môi trường an toàn, đảm bảo các chỉ tiêu:

- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn;

- Giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Nâng tầm doanh nghiệp.