CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Đào tạo và Phát triển

Mekovet đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Không chỉ được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, các cán bộ MKV còn được tạo điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm để tiếp thu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các nền kinh tế phát triển.

Đào tạo với Mekovet không chỉ mang ý nghĩa nâng cao trình độ cho Cán bộ Nhân viên, mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam những chuyên gia, kỹ sư lành nghề, có năng lực cao vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.