SỨ MỆNH TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành Nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về thực phẩm an toàn.

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về nông nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tạo ra các sản phẩm dịch vụ ưu việt thông qua công tác nghiên cứu phát triển liên tục.

Phát triển và ứng dụng hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường.

Cung cấp lợi ích bền vững cho khách hàng, đối tác, nhân viên và cổ đông.

GIÁ TRỊ

Đối với Người tiêu dùng - Trở thành thương hiệu đạt kỳ vọng và sự tin cậy của người tiêu dùng về chất lượng, an toàn và tiện lợi.

Đối với Khách hàng  - Trở thành đối tác tin cậy nhất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến.

Đối với Cộng đồng - Trở thành doanh nghiệp tin cậy, tích cực bảo vệ môi trường.

Đối với Nhân viên - Trở thành nơi an toàn, thân thiện và lành mạnh, nơi mọi người mong muốn làm việc.

Đối với Đối tác - Cung cấp đầu ra ổn định, hướng dẫn hiệu quả, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ môi trường và chăn nuôi an toàn cho hệ thống đối tác gia công.

Đối với Cổ đông - Tạo lợi nhuận bền vững và tài chính lành mạnh theo định hướng Tầm nhìn và các Giá trị của Công ty.

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Giải thưởng - Thành tích