Công bố thông tin

CBTT_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

(14/08/2020)

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Xin mời tải về TẠI ĐÂY

Quay lại trang quan hệ cổ đông