AMPICILLIN

Thành phần: Trong 1 lọ chứa

Ampicillin Sodium 1g

Công dụng

- Trị bệnh tiêu chảy, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung, thương hàn, viêm phổi, tụ huyết trùng, dấu son… ở trâu, bò, heo, dê.

- Bệnh viêm ruột, thương hàn, E.coli, bệnh do Clostridium, bệnh coryza trên gia cầm.


Cách dùng

Hòa nước cất hay sinh lý mặn 9‰ vào lọ thuốc bột.

Lắc đều cho tan. Tiêm bắp hay tiêm dưới da.

- Trâu, bò, heo, dê: 1g/65-200kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 1g/50-100kg thể trọng/ngày

Dùng trong 5 ngày.

Số đăng ký: CL-52

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN