CATAXIM

Thành phần (Tính cho 100ml)

Chai bột:

- Sodium cefotaxim 10g

Chai dung dịch:

- Gentamycin sulfate 6g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị các bệnh: tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, thương hàn và phó thương hàn trên gia súc, gia cầm, ho cũi chó, viêm phổi phức hợp trên bò, heo (BRD & SRD), bại huyết trên vịt.- Trị viêm vú, viêm tử cung, sốt hậu sản; nhiễm khuẩn huyết do Pseudomonas.


Cách dùng

- Hòa tan chai dung dịch vào chai thuốc bột, lắc đều cho tan.

- Tiêm bắp hay tiêm xoang bụng.

- 1ml/5kg thể trọng/lần. Ngày 1-2 lần.

- Dùng liên tục ít nhất 3 ngày.

Chú ý: Sau khi hòa tan thuốc nên sử dụng trong vòng 24h.

Số đăng ký: Cataxim: CL-256; Gentamycin: CL-54

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN