KAMPICIN

Thành phần: Trong 1 lọ chứa

- Kanamycin sulfate 500mg

- Ampicilin sodium 500mg

Công dụng

- Trị nhiễm trùng não, phổi, nhiễm trùng huyết, màng trong tim, tiết niệu và sinh dục trong các bệnh như: thương hàn, tụ huyết trùng, nhiệt thán, đóng dấu, viêm phổi trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó.


Cách dùng

Hòa 10ml nước cất hay sinh lý mặn 9‰ vào lọ thuốc bột.

Lắc đều cho tan. Tiêm bắp hay tiêm dưới da.

- Liều dùng:

1lọ/40-50kg thể trọng/ngày

- Chia 2 lần tiêm/ngày.

Dùng liên tục 3-4 ngày.

Số đăng ký: CL-204

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN