PENICILLIN G KALI

Thành phần: Trong 1 lọ chứa

Tính cho lọ 0,63g

Penicillin G Kali 1.000.000UI

Công dụng

Trị viêm vú, viêm tử cung, bệnh dấu son, ung khí thán, nhiệt thán, nhiễm trùng có mủ, hoại tử, viêm thận, đau khớp, nhiễm trùng vết thương, phỏng và nhiều bệnh nhiễm trùng khác gây ra ở trâu, bò, ngựa, dê, heo, chó, gà, vịt.Cách dùng

Hòa nước cất hay sinh lý mặn 9‰ vào lọ thuốc bột. Lắc đều cho tan. Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

- Trâu, bò, ngựa: 10.000-15.000UI/kg thể trọng/ngày

- Heo, chó, dê: 15.000-20.000UI/kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt: 20.000-30.000UI/kg thể trọng/ngày

Ngày 2-3 lần. Dùng liên tục 5-7 ngày.

Số đăng ký: CL-24

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN