CL-AMOXGEN

Thành phần

Amoxicillin trihydrate 15g

Gentamycin sulfate 4g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

- Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, tiêu chảy, áp xe, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, cừu, heo.

- Với thành phần phối hợp như trên, thuốc có khả năng điều trị hầu hết các bệnh nhiễm trùng ở heo.


Cách dùng

Tiêm bắp thịt. Lắc kỹ trước khi dùng. Dùng trong 5 ngày.

- Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng/lần

- Heo, dê, cừu: 1ml/15kg thể trọng/lần

 Số đăng ký: CL-275

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN