CHLOR-TYLO

Thành phần

- Colistin sulfate 50.000.000UI

- Tylosin tartrate 2,6g

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Điều trị các bệnh:

- Phó thương hàn, E.coli, bệnh viêm ruột, tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phân xanh ở trâu, bò, heo, gà, vịt.

- Viêm vú, viêm tử cung gây mất sữa.


Cách dùng

Tiêm bắp.

- Trâu, bò, heo: 1ml/8-10kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt: 1ml/6-8kg thể trọng/ngày

Có thể pha 2ml/1lít nước cho gà, vịt uống.

Dùng liên tục trong 3-5 ngày

Số đăng ký: CL-38

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN