CL-ENRO 50

Thành phần

Enrofloxacin 5g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin như: tụ huyết trùng, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết do E.coli, phó thương hàn, bệnh viêm teo xương mũi truyền nhiễm và các bệnh thứ phát sau khi bị nhiễm virus ở trâu, bò, heo.


Cách dùng

- Trâu, bò: tiêm dưới da

- Heo: tiêm bắp

1ml/10kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày

Số đăng ký: CL-274

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN