CL-FLODOXY

Thành phần

- Florfenicol 10g

- Doxycycline hyclate 5g

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo như:

- Viêm nhiễm phức hợp đường hô hấp đơn nguyên hay đa nhiễm (BRD, SRD), bệnh suyễn, viêm phổi, viêm màng não.


- Viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phân vàng.

- Viêm vú, viêm tử cung, viêm âm đạo, sốt hậu sản.

Cách dùng

Tiêm bắp.

- Trâu, bò: 1ml/10-15kg thể trọng/ngày

- Heo: 1ml/8-10kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Số đăng ký: CL-284

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN