CL-FLOR 30

Thành phần

- Florfenicol 30g

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp ở trâu, bò, heo trong các bệnh như: tụ huyết trùng, thương hàn, phó thương hàn, nhiễm trùng phức hợp đường hô hấp, các bệnh kế phát do tai xanh (PRRS).


Cách dùng

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

- Thú trưởng thành: 1ml/15kg thể trọng

- Thú non: 1ml/10kg thể trọng

Khoảng cách 2 lần tiêm là 48 giờ.

Số đăng ký: CL-277

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN