CL-SPECLINJECT

Thành phần

Spectinomycin 10g

Lincomycin HCl 5g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị bệnh viêm ruột, ỉa chảy, lỵ, hồng lỵ, MMA, viêm khớp, viêm đường hô hấp, viêm phổi, hô hấp mạn tính, bại huyết, các bệnh kế phát do tai xanh (PRRS), E.coli.


Cách dùng

Gia súc: tiêm bắp. Gia cầm: tiêm dưới da.

- Heo, bê, dê, cừu: 1ml/10kg thể trọng/ngày

- Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng/ngày

- Chó mèo: 1ml/5-7kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Số đăng ký: CL-276

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN