CL- SEPTOTRYL 24%

Thành phần

- Sulfadimidine sodium 20g

- Trimethoprim 4g

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, móng, …ở trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.

Bệnh tiêu chảy phân trắng, tụ huyết trùng gia cầm.


Cách dùng

Tiêm bắp.

- Trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo:

1ml/10-15kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt: 1ml/5kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục không quá 7 ngày

Số đăng ký: CL-353

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN