GENTAMYCIN

Thành phần

- Gentamycin sulfate 6g

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị các bệnh:

- Viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, tụ huyết trùng trên trâu, bò, heo, chó, gà, vịt.

- Chứng nhiễm trùng huyết do các vi khuẩn Gram âm.


Cách dùng

Tiêm bắp, tiêm dưới da.

Trâu, bò, heo, chó: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày

Gà, vịt: 1ml/7-10kg thể trọng/ngày

Có thể pha 1ml/1 lít nước cho uống.

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Số đăng ký: CL-54

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN