MEKO.DOXY 20% LA

Thành phần

Doxycycline hyclate 20g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Đặc trị bệnh hô hấp, tiêu chảy trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gà, vịt.

- Viêm phổi: viêm phổi đơn hay đa thùy, viêm họng, viêm xoang, viêm phế quản.

- MMA, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa: tiêu chảy, phó thương hàn.

- Nên kết hợp với thuốc đặc hiệu trị bệnh ký sinh đường máu ở trâu, bò.


Cách dùng

Tiêm bắp sâu, 48 giờ/lần.

- Gia súc: 1ml/20kg thể trọng

- Gia cầm: 1ml thuốc pha với 19ml nước cất, tiêm cho

20-30kg thể trọng

Số đăng ký: CL-305

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN