MEKOFLOX LA

Thành phần

Danofloxacin mesylate 23,6g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp trong các bệnh như: bệnh thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng phức hợp đường hô hấp trên bò, heo, viêm phổi, suyễn heo, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm trên trâu, bò, heo.


Cách dùng

Tiêm bắp, chỉ cần một liều duy nhất.

Trường hợp cần thiết tiêm lại liều thứ hai sau 48 giờ.

Liều dùng: 1ml/30-40kg thể trọng

Số đăng ký: CL-286

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN