SPIRACOLIS

Thành phần

- Spiramycin adipate 10g

- Colistin sulfate 10.000.000UI

- Dung môi vđ 100ml

Công dụng

- Trị các bệnh tiêu chảy phân trắng, tiêu chảy do E.coli trên gia súc non, tiêu chảy do các bệnh: thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng trên trâu, bò, heo, dê, gà.

- Tiêu chảy phân xanh, phân vàng do nhiễm trùng đường ruột.


Cách dùng

Tiêm bắp.

- Trâu, bò: 1ml/15kg thể trọng/ngày

- Heo, dê: 1ml/10kg thể trọng/ngày

- Gà: 1ml/3-5 kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-4 ngày.

Số đăng ký: CL-104

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN