TIAMULIN

Thành phần

Tiamulin HF 10g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

- Heo: đặc trị bệnh viêm ruột xuất huyết (hồng lỵ), bệnh viêm phổi địa phương (suyễn), bệnh viêm phổi - màng phổi, viêm đa khớp truyền nhiễm.

- Gà, vịt, gà tây, cút: trị các bệnh do Mycoplasma: viêm khớp, CRD gà, viêm xoang mũi.


Cách dùng

Heo tiêm bắp, gia cầm tiêm dưới da.

- Heo: 1ml/5-10kg TT/ngày

- Gà, vịt, gà tây, cút: 1ml/5kg TT/ngày

Dùng liên tục 2-3 ngày

Số đăng ký: CL-90

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN