TYLAN 200

Thành phần

Tylosin base 20g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Đặc trị viêm phổi do Mycoplasma, viêm phế quản, suyễn, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, dấu son, phụ nhiễm vi khuẩn trong các bệnh virus ở trâu, bò, heo, chó, mèo.


Cách dùng

Tiêm bắp.

- Heo, trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng

- Chó, mèo: 1ml/15kg thể trọng

Dùng liên tục 3-5 ngày

Số đăng ký: CL-46

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN