APRA-COLIS

Thành phần

- Apramycin sulfate 5g

- Colistin sulfate 30.000.000UI

- Vitamin C 5g

- Vitamin K3 100mg

- Tá dược vđ 100g

Công dụng

Phòng và trị viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phân vàng do E.coli, phân có máu, thương hàn ở heo, gà, vịt, cút.


Cách dùng

Pha vào nước cho uống hay trộn vào thức ăn cho ăn.

- Heo lớn: 1g/6-8kg thể trọng/ngày

- Heo con: 1g/4-5kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 1g/4-5kg thể trọng/ngày hoặc 2-3g/lít nước.

Dùng liên tục 3-4 ngày.

Liều phòng bằng1/2 liều trị.

Số đăng ký: CL-222

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN