AMPICOLI-B

Thành phần

- Ampicillin trihydrate 5g

- Colistin sulfate 15.000.000UI

- Vitamin B1 HCl 100mg

- Tá dược vđ 100g

Công dụng

Phòng và trị viêm ruột, E.coli, viêm rốn, viêm xoang, tụ huyết trùng ở bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.


Cách dùng

Pha vào nước cho uống hay trộn vào thức ăn cho ăn.

- Bê, nghé: 2g/10kg thể trọng/ngày

- Heo: 1,5-3g/10kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 3-5g/10kg thể trọng hay 2-3g/1lít nước

Dùng liên tục 3 - 5 ngày.

* Phòng bệnh hoặc úm gà, vịt, cút: dùng 1/3 liều trên

Số đăng ký: CL-209

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN