DANOFLOX

Thành phần

Danofloxacin mesylate 10g

Dexamethasone acetate 1mg

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị nhiễm trùng đường hô hấp trong các bệnh như: bệnh thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng phức hợp đường hô hấp trên bò (BRD), heo (SRD), viêm phổi, suyễn heo, viêm teo xương mũi truyền nhiễm trên trâu, bò, heo.


Cách dùng

Tiêm bắp, 48 giờ tiêm 1 lần.

- Trâu, bò, heo lớn: 1ml/25-30kg thể trọng/lần

- Heo con: 1ml/15-20kg thể trọng/lần

Số đăng ký: CL-271

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN