AMPICOLISTIN

Thành phần

Ampicillin trihydrate 15g

Colistin sulfate 30.000.000UI

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

Trị nhiễm khuẩn đường ruột, đường hô hấp trong các bệnh như: tiêu chảy phân trắng, phân xanh, phân vàng, viêm ruột, bệnh thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi ở trâu, bò, heo, dê, cừu


Cách dùng

Tiêm bắp. Lắc kỹ trước khi dùng.

- Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng

- Heo, dê, cừu: 1ml/15kg thể trọng

Ngày 1 lần. Dùng liên tục 3-5 ngày

Số đăng ký: CL-174

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN