CEFTIFUR 5%

Thành phần

Ceftiofur 5g

Dung môi vđ: 100ml

Công dụng

Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm xoang, viêm não, viêm đa thanh mạc, viêm đa khớp, viêm móng do Haemophilus parasuis gây ra và các bệnh phó thương hàn, tụ huyếttrùng, MMA (viêm vú, viêm tử cung, mất sữa) trên bò, heo.

Thuốc an toàn trên thú mang thai.


Cách dùng

Tiêm bắp. Lắc đều trước khi sử dụng.

- Trâu, bò sữa: 1-2ml/40-50kg thể trọng/ngày

- Heo: 1ml/10-15kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày

Số đăng ký: CL-320

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN