PEN-STREP

Thành phần

Tính cho 16,3g (100ml)

Penicillin G Kali 10.000.000UI

Streptomycin sulfate 10g

Công dụng

Điều trị các bệnh: tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, phân xanh, thương hàn, phó thương hàn, nhiệt thán, đóng dấu, viêm phế quản-phổi, viêm vú, viêm tử cung, vết thương, vết loét có mủ,…ở trâu, bò, dê, cừu, ngựa, heo, gà, vịt, cút.Cách dùng

Hòa tan với nước cất hay sinh lý mặn 9‰ vào chai thuốc bột với liều lượng như sau:

Lọ 1,63g pha lượng nước vừa đủ 10ml.

Chai 16,3g pha lượng nước vừa đủ 100ml

Chai 65,2g pha lượng nước vừa đủ 400ml.

Lắc đều cho tan. Tiêm bắp hay tiêm dưới da.

- Trâu, bò, ngựa: 1ml/10kg thể trọng/ngày

- Heo, dê, cừu: 1ml/5-8kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 1ml/3-5kg thể trọng/ngày

Ngày tiêm 2 lần. Điều trị liên tục 5-7 ngày.

Số đăng ký: CL-23

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

GENTA-TYLO

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN