CẢM CÚM

Thành phần

Analgin 1g

Oxytetracyclin HCl 1g

Sulfadimidin sodium 200mg

Vitamin C 500mg

Vitamin B1 HCl 2,5g

Tá dược vđ 100g

Công dụng

- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh cảm cúm, hạ sốt, giảm đau, chống nhiễm khuẩn.

- Tăng sức đề kháng khi con vật có biểu hiện mắc bệnh cúm, ho, sổ mũi, các bệnh nhiễm khuẩn gây sốt. Đặc biệt khi heo mắc hội chứng tai xanh, sốt, bỏ ăn kéo dài.

- Phòng bệnh khi thời tiết thay đổi, thay đổi thức ăn, chuyển chuồng, tiêm vaccin,…


Cách dùng

Trộn vào thức ăn hay pha nước cho uống.

- Heo, bê, nghé, dê, cừu non: 5g/5kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 5g/3kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 4-5 ngày.

* Liều phòng: bằng 1/2 liều trên.

Số đăng ký: CL-198

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN