CL-DOTYL

Thành phần

Doxycycline HCl 5g

Tylosin tartrate 10g

Tá dược vđ 100g

Công dụng

- Phòng và trị các bệnh đường hô hấp trên heo, bê, dê non, cừu non, gà, vịt, cút gây ra bởi Mycoplasma, Actinobacillus như viêm phế quản phổi, hô hấp mãn tính (CRD), viêm xoang mũi truyền nhiễm; vịt khẹt.

- Trị bệnh viêm hồi tràng trên heo do Lawsonia intracellularis, bệnh hồng lỵ do Brachyspira hyodysenteriae, bệnh đóng dấu trên heo.


Cách dùng

Pha vào nước cho uống hay trộn vào thức ăn cho ăn.

- Heo, bê, dê non, cừu non: 1,5-2g/10kg thể trọng/ngày

- Gà, vịt, cút: 3-5g/10kg thể trọng/ngày hay 2-3g/1 lít nước

Dùng liên tục 3-5 ngày.

* Liều phòng bằng 1/3 liều trên.

Số đăng ký: CL-281

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN