CL-NEOTESUL

Thành phần

Oxytetracyclin HCl 9g

Neomycin sulfate 6g

Saccaro vđ 100g

Công dụng

Phòng và đặc trị:

- Gà và gà tây, vịt: viêm xoang mũi gà tây, CRD gà, vịt khẹt, ngừa stress ở gia cầm.

- Bê, nghé, bò: tiêu chảy sau khi đổi thức ăn, viêm phổi có mủ, nhiễm khuẩn đường ruột ở bò.

- Heo: tiêu chảy ở heo sơ sinh, tiêu phân trắng và phù mặt, mắt ở heo con do E.coli, viêm dạ dày-ruột ở heo thịt.


- Cừu: viêm ruột.

- Ngựa, dê, thỏ: các bệnh đường ruột và hô hấp.

Cách dùng

Pha nước cho uống hay trộn vào thức ăn.

Tùy theo mục đích điều trị và mức độ nhiễm bệnh, có thể dùng liều từ 120-240mg thuốc/kg thể trọng tùy trọng lượng cơ thể. Điều trị ít nhất là 3 ngày. Tham khảo chi tiết liều lượng trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Số đăng ký: CL-264

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN