E.C.P

Thành phần

Estradiol benzoate 7.5mg

Vitamin E 100UI

Dung môi vđ 5ml

Công dụng

- Tăng cường khả năng sinh sản: kích thích thành lập và rụng trứng, kích thích động dục và tăng khả năng thụ thai ở gia súc cái.

- Dùng trong các trường hợp sau: chậm phát dục, chậm lên giống, trứng rụng ít, thụ thai kém, rối loạn về sinh sản ở trâu, bò, dê, heo, chó cái.


Cách dùng

Tiêm bắp

- Heo, dê: 3-5ml/con.

- Trâu, bò cái: 5-10ml/con.

- Trâu, bò, heo, dê hậu bị: 1/2 liều trâu, bò, heo, dê sinh sản.

- Chó: 0,1-0,5ml/con

Một lần tiêm cho mỗi chu kỳ sinh dục

Số đăng ký: CL-09

sản phẩm khác

E.C.P

UROTROPIN

STRYCHNAL B1

SINH LÝ MẶN

SEPTICEMIN

NƯỚC CẤT

MKV-BROM POWDER

MEKO.BROM INJ

CAMPHONA

ATROPIN SULFATE

VITAMIN E

VITAMIN ADE

MEKO. PROGES E

ADE SUPER POWDER

OXYTOCIN