ENROMIN-400

Thành phần

Enrofloxacin HCl 4g

Vitamin A 100.000UI

Vitamin C 500mg

Vitamin K3 50mg

Tá dược vđ 100g

Công dụng

- Thuốc dùng để phòng và trị hữu hiệu khi gà 3-5 ngày tuổi chết hàng loạt do E.coli. Úm gia cầm non.

- Chuyên trị và phòng bệnh đường hô hấp, viêm xoang mũi truyền nhiễm vịt (vịt khẹt), suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, viêm khớp, tụ huyết trùng gà, vịt.

- Bệnh tiêu chảy do E.coli, Salmonella, viêm khớp, viêm phổi trên heo.


Cách dùng

Trộn vào thức ăn hay pha nước cho uống.

- Gà, vịt: 3g/1lít nước hay 6-8g/kg thức ăn/ngày.

- Heo: 2g/1,5 lít nước hoặc 3g/kg thức ăn/ngày.

Dùng liên tục trong 3-4 ngày.

- Liều phòng: bằng 1/2 liều trên. Dùng trong 2-3 ngày.

Số đăng ký: CL-126

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN