KAOMYCIN

Thành phần

Sulfadimidin sodium 16,25g

Streptomycin sulfate 8,75g

Tá được vđ 100g

Công dụng

- Heo, bò, dê: đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hội chứng tiêu chảy dẫn đến mất nước, hồng lỵ.

- Gà, vịt, cút: cầu trùng, thương hàn, bệnh do E.coli, tiêu chảy, bạch lỵ.


Cách dùng

Trộn vào thức ăn cho ăn hay pha nước cho uống.

* Liều trị: 1g thuốc/2,5kg thể trọng/ngày

Phân liều thành 2 lần/ngày. Dùng 3-5 ngày.

* Liều phòng: dùng 1/2 liều trị.

Số đăng ký: CL-47

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN