MEKOFLOX 10

Thành phần

Florfenicol 10g

Dung môi vđ 100ml

Công dụng

- Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol: bệnh thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm ruột, hen suyễn, sổ mũi, sưng phù đầu,… trên gia súc, gia cầm. Phòng phụ nhiễm do bệnh tai xanh.

- Dùng úm gia cầm trong tuần lễ đầu tiên để phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng phát sinh.


Cách dùng

Pha vào nước cho uống hoặc cho uống trực tiếp.

* Điều trị:

- Gia súc, gà, vịt, cút: 2ml/lít nước uống/ngày hay 2ml/10kg TT.

- Heo con: 1-2ml/con/ngày

* Phòng bệnh:

- Định kỳ 2 lần/tháng. Mỗi lần 3-5 ngày để phòng ngừa nhiễm khuẩn ở gà, vịt, cút.

- Liều phòng bằng 1/2 liều trị.

Số đăng ký: CL-263

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN