MKV-AMOX 50

Thành phần

Amoxicillin trihydrate 50g

Tá dược vđ 100g

Công dụng

Phòng và trị các bệnh

- Trên heo: tụ huyết trùng, phó thương hàn, tiêu chảy phân trắng, vàng; viêm phổi, viêm khớp, viêm đa xoang, viêm phổi (APP), hội chứng MMA, nhiễm trùng hệ tiết niệu.

- Trên gia cầm: tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, phân xanh, viêm ruột hoại tử.


Cách dùng

Trộn vào thức ăn hay pha vào nước cho uống.

- Heo: 1g/30-40kg TT/ngày hay 1g/1-1,5kg thức ăn hay 1g/3-4lít nước uống.

- Gia cầm: 1g/40-50kg TT/ngày hay 1g/1,5-2kg thức ăn hay 1g/4-5lít nước uống.

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Liều phòng bằng 1/2 liều trên.

Số đăng ký: CL-328

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN