MKV-CLAMOX

Thành phần

Amoxicillin trihydrate 10g

Clavulanic acid (as potassium salt) 2,5g

Tá dược vừa đủ 100g

Công dụng

Nâng cao hiệu quả điều trị, chống nhờn thuốc, với các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin như nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, mô mềm, áp xe, viêm móng, viêm khớp, nhiễm trùng sau sinh ở heo nái, hội chứng MMA, các bệnh kế phát PRRS, … ở heo. Trị viêm ruột, phân xanh, phân trắng, phân vàng, tụ huyết trùng, E.coli, ...ở gia cầm.


Cách dùng

Pha vào nước cho uống.

- Heo: 4-10g/100kg thể trọng, 2 lần/ngày.

Trong trường hợp nhiễm trùng nặng có thể tăng liều gấp đôi.

Dùng liên tục 2-5 ngày.

- Gia cầm: 20g/100kg thể trọng/ngày hoặc 100g/200 lít nước uống.

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Số đăng ký: CL-339

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN