STREPTO-TERRAMYCIN

Thành phần

Oxytetracycline HCl 20g

Streptomycin sulfate 10g

Dextrose vđ 100g

Công dụng

- Gà, gà tây, vịt: viêm ruột, viêm ruột truyền nhiễm, viêm xoang, tụ huyết trùng, CRD gà, đề phòng lây nhiễm trong thời gian bị stress.

- Heo, bê, nghé (thú nhỏ): viêm ruột truyền nhiễm, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, bệnh đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản.


Cách dùng

- Gà, gà tây, vịt: 100g hòa tan trong 225lít nước, cho uống trong 3-5 ngày.

- Heo, bê, nghé (thú nhỏ):

+ Điều trị từng con: 2g cho bệnh đường ruột và 4g cho bệnh đường hô hấp/80kg thể trọng, cho uống 2 lần/ ngày và điều trị trong 4-5 ngày. Hòa tan thuốc trong 1 lượng nhỏ nước, sữa hay chất thay thế sữa cho uống.

+ Điều trị cả đàn: hòa tan 100g cho bệnh đường ruột và 200g cho bệnh đường hô hấp trong 225 lít nước, cho uống trong 4-5 ngày.

Số đăng ký: CL-84

sản phẩm khác

CATAXIM

AMPICOLI-B

CL-ACIMOXYL

MKV-TICOSIN ORAL

MEKOFLOX 10

TETRA TRỨNG GC

TERRAMYCIN- 500

STREPTO-TERRAMYCIN

MKV-SULFADIN

MKV-FLORFENICOL 50

MKV-DOXY 50%

MKV-CLAMOX

MKV-AMOX 50

MEKO.FLOXY

KAOMYCIN

ENROMIN-400

ENROCIN

CL-TYLVA 50

CL-NEOTESUL

CL-DOTYL

CL-DOXY 20%

CL-AMOXCOLI

CẢM CÚM

MEKO.DOXY 20% LA

GENTAMYCIN

CL-SPECLINJECT

CL-FLOR 30

CHLOR-TYLO

CL-AMOXGEN

AMPICOLISTIN

CEFTIFUR 5%

PENCIN

BYE-CILOX

SPIRACOLIS

CHLOR EXTRA

AMPI-STREP

MEKOFLOX LA

PENICILLIN G KALI

ESTREPTOPENICILINA

APRA-COLIS

TYLAN 200

TIAMULIN

MEKOSON S

CL-ENRO 50

STREPTOMYCIN SULFATE

BIPENI-STREPTO

AMPICILLIN

DANOFLOX

CL- SEPTOTRYL 24%

CL-FLODOXY

PEN-STREP

KAMPICIN