Sản phẩm dành cho loài vật khác (dê, cừu, ngựa)Nhóm thuốc bồi dưỡng/tăng sức đề kháng

Nhóm thuốc/kháng sinh

Nhóm thuốc giảm đau/Hạ sốt, kháng viêm

Nhóm thuốc ký sinh trùng/nấm, cầu trùng

Nhóm thuốc sát trùng/thuốc dùng ngoài

Nhóm thuốc hỗ trợ/sinh sản và hỗ trợ khác