Thư viện ảnh

Đại sứ Quán Úc tham quan Nhà máy
Đại sứ Quán Úc tham quan Nhà máy
Đại sứ Quán Úc tham quan Nhà máy
Đại sứ Quán Úc tham quan Nhà máy
Thú tướng tham quan gian hàng của Mekovet
Thú tướng tham quan gian hàng của Mekovet
Gian hàng của Mekovet tại Triển lãm Tiền Giang
Gian hàng của Mekovet tại Triển lãm Tiền Giang
Nhà máy Mekovet
Nhà máy Mekovet
Công nghệ sản xuất
Công nghệ sản xuất
Nhà máy Mekovet
Nhà máy Mekovet
Hội nghị Người Lao động
Hội nghị Người Lao động
Hội nghị người lao động 2019
Hội nghị người lao động 2019